Sárkány stílust gyakorlók fogadalma

 1. Mesteremet, s annak tudását tisztelem, tanításait tovább viszem.
 2. Sárkány stílus teljes megismerésére törekszem.
 3. Hagyományokat soha nem sértek.
 4. Harcművészetek erkölcseit megtartom.
 5. Van célom, amelyet megvalósítok.
 6. Oktatóim,  haladó  és  idősebb tanítványtársaim utasításait úgy követem, mint mesterem utasításait.
 7. Fegyelem útján szert teszek harmóniára.
 8. Elszántan, kitartóan és örömmel gyakorlatozok, a gyakorlatok szépségéért, ezáltal legyőzöm önmagam, s félelmeim.
 9. Testemet és egészségemet is fejlesztem.
 10. Gyengéket, elesetteket és fiatalabb tanítványtársaimat segítem, soha senkit meg nem alázok.
 11. Elsajátítom iskolám küzdésrendszerét, de indokolatlanul nem használom.
 12. Tisztelem szüleimet, kiknek életem köszönhetem, és gyakorlom a Buddhista könyörületességet.
© 2018 Lung Ch’uan Tao Kung Fu School

info@lungchuan.hu